تاریخچه اتحادیه Reviewed by Momizat on . مقدمه: امانت داري ؛ صيانت و حفظ سپردهاي اشخاص از جمله خصايل نيكو و شايسته اي است كه سابقه ديرينه و ريشه در فرهنگ كل جوامع بشري از آغاز تا كنون دارد.خداوند متعال مقدمه: امانت داري ؛ صيانت و حفظ سپردهاي اشخاص از جمله خصايل نيكو و شايسته اي است كه سابقه ديرينه و ريشه در فرهنگ كل جوامع بشري از آغاز تا كنون دارد.خداوند متعال Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » درباره اتحادیه » تاریخچه اتحادیه

تاریخچه اتحادیه

مقدمه:

امانت داری ؛ صیانت و حفظ سپردهای اشخاص از جمله خصایل نیکو و شایسته ای است که سابقه دیرینه و ریشه در فرهنگ کل جوامع بشری از آغاز تا کنون دارد.خداوند متعال به هنگام خلقت آدم آنچه از نیکوئی و زیبائی آفرید آنرا در گوهر انسانی بعنوان ودیعه الهی به امانت نهاد و در قرآن کریم نیز سفارش و تاکیدات بسیاری در رد امانات به اهل آن نمود و در اهمیت آن همین نکته بس که پیامبرعظیم الشان اسلام قبل از نبوت و رسالت به خصال مستحصن امین ملقب و مشهور بود. بنا براین به ضرس قاطع میتوان گفت که با ورود انسانهابه زندگی مدنی و جرگه داد وستدو مراودات بازرگانی و تجاری موضع ونقش امانت داری جایگاه ویژه و بسزائی را همواره ایفاء نموده است و به عنوان رکنی از ارکان اصلی و ضرورت و نیاز لاینفک همزیستی جوامع بشری در آمد.

            گسترش رو به تزاید تجارت و بازرگانی و پیچیدگی منحصر بفرد آن که با دانش و فنون روز آمیخته شده هم چنین ضرورت و احساس نیاز کشور به وجود قانونی مدون در این بخش موجب شدتا در عصر حاضر قانونگذار در فصل نهم قانون مدنی مواد متعددی را در تبیین وظایف ؛ تکالیف؛ اختیارات و اهلیت مودع و مستودع احصاء نماید و آنرا در زمره و عداد عقود جائز بر شمارد.

            نیاز های روزمره تجارت و بازرگانی نوین همگام با پیشرفت تکنولوژی و تولیدات انبوه صنایع هم چنین گسترش فزاینده نفوس الزاما ایجاب می نمود تا بمنظور حفاظت ؛ نگهداری و دپو کردن محصولات و تولیدات و فرآوردهای کشاورزی و مصنوعی و در راستای حفظ تعادل بازارهای داخلی و جهانی وتوازن صحیح در عرضه و تقاضا همواره انبارها ؛ سیلوها و سردخانه ها نقش شایان توجهی رادارا باشند. در این مرحله از فرایند تجارت و بازرگانی و داد وستد است که گریزی از ساماندهی ؛ انتظام ؛ نوسازی وگزینش زیر ساخت ها و اصول زیر بنائی اینگونه واحدها تا رسیدن به حد استانداردهای قابل قبول پیش رو نیست و از این منظر و خاستگاه است که تفکر تاسیس اتحادیه استانی با هدف و انگیزه ای جامع نگر باکسب موقعیت و موفقیت در سازماندهی و جلب همکاری و مشارکت منطقه ای بعنوان عناصر اصلی طرح در ذهن نقش بندد..

پیشینه تاریخی حرفه انبارداری:

هر چندنمی توان زمان مشخصی را برای آغازفعالیت رسمی و حرفه ای این نوع کار و فعالیت شغلی دقیقا مشخص نمود لیکن شواهد و قرائن تاریخی که نشان از ایجاد و تاسیس کاروانسراها درازمنه گذشته دارد مبرهن می سازد که همواره این حرفه همگام با تجارت و بازرگانی متلازم بوده است؛ بی جهت نیست که بازارها  و مکانهای عمده کسب و پیشه بدوا در کاروانسراها شکل گرفته و سپس در یک محل و یا قرین بیگدیگر احداث و ایجاد گردیده اند و همیشه د رنظام صنفی بعنوان ممزوجی در هم آمیخته شناخته می شوند.

سابقه فعالیت رسمی و صدور پروانه کسب و پیشه در این صنف:

اطلاعات و سوابق موجود در آرشیو اتحادیه حکایت از صدور پروانه کسب به شکل نوین و کنونی آن به زمان تصدی گری امور اصناف و پیشه وران وسیله سازمان برزن و شهرداریها دارد که متعاقب تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۰این وظیفه بر عهده اتاق اصناف گذارده شد تا به شکل امروزی تداوم و استمرار یابد؛ لیکن قدمت ساخت و بهره بردای از کاروانسراها موجود در بازارهای کشور نماینگر وجود ریشه و سبقه طولانی تر این حرفه میباشد؛

خصایص فردی متصدیان و صاحبان انبارها:«

بدلیل دشواریها و مسئولیت پذیری این حرفه که ریشه در آموزه های دینی و فرهنگی و الزامات حرفه ای این شغل داردوبی توجهی یا سهل انگاری و مماشات د رآن بعنوان حق الناس غیر قابل گذشت تلقی میشود و با عنایت به اینکه تجار و بازرگانان بر اساس غریزه انسانی و برمبنای تجارب بدست آمده از سپردن کالاها و امانات خود به هرکس امتناع می ورزند؛ لذا خوش نامی و اشتهار به امانت داری و متصف به خصیصه امین بودن و تعهد داشتن و مسئولیت پذیری از جمله مولفه های فردی است که میبایستی فرد صنفی شاغل در این حرفه به آن شناخته شود.تا بتواند بعنوان فردی مورد اعتماد و مشهور به امانت داربه این حرفه اشتغال ورزد.

نحوه نگهداری کالاها و دپو کردن امانات:

وجود دیواره های ضخیم با سقف های بلند و تعبیه باد گیرها در کاراونسراها و سراهای قدیمی حکایت از استفاده از فن و دانش زمان در صیانت و محافظت از امانت و کالاهای مختلف دارد. معماری ساختمانها و استفاده از سازه های متناسب مبین استفاده از علوم زمان در این مقوله دارد. با توجه به پیشرفت های حاصل در تجارت و بازرگانی و علوم و فنون و گسترش امر تجارت در سطح جهانی و نیازمتدیهای ملل مختلف بیگدیگر از لحاظ تبادل کالا و فراوردهای مختلف و اینکه حیات هر کشوری به صادرات وابسته است ایجاد و بهره برداری از انبارها و سردخانه ها با لحاظ شرایط هر کالا وبا ملحوظ داشتن شرایط اقلیمی هر منطقه متناسب با نوع نیازها امری اجتناب ناپذیر است. با نگرش به این تفکر است که نوسازی و تجهیز و تکمیل امکانات و تفکیک و جدا سازی اینگونه مراکز ضرورتی غیر قابل انکار و اغماض می نمایاند.

بکار گیری دانش مفید متضمن تکنولوژی مناسب و به هنگام در ساخت؛ ترمیم؛ نوسازی و بازسازی انبارها و سردخانه ها و تجهیز آنان به وسائل ؛ابزارو وسائط نقلیه پیشرفته نو و مجهز  همواره مد نظر است؛ تفکیک مراکز پیش گفته بر مبنای تنوع کالا و مختصات آنان از ضروریات و بدیهیات است ؛ شاید در وهله نخست اهمیت این امر در محاق   قرار گرفته و مطمع نظر نباشد لیکن چیدمان صحیح و درست با لحاظ و رعایت اصول ایمنی ؛ حفاظتی؛و گنجایشی آن است که نقش و اهمیت این مولفه را ظاهر ومتجلی می سازد.ابتدائی ترین سئوالی که در این بخش به ذهن متبادر می آید اینکه آیا به صلاح و مصلحت است که کالاهای قابل اشتعال یا مواد آتش زا را در یک محل و آنهم بصورت غیر اصولی نگهداری و دپو نمود.و آیا نگهداری مواد شیمیائی  در انبارهای مستقر در محدوده مناطق مسکونی فاجعه آمیز نخواهد بود. نگاهی گذرا به میزان خسارات و زیانهای وارده به سرمایه های ملی در طول سالیان قبل که ناشی از آتش سوزی ودیگر حوادث  میباشد؛ مبرهن می سازد که عدم رعایت نکات ایمنی ناشی از آتش سوزی آب گرفتگی ؛ نفوذ حیوانات موذی و حشرات ؛ عدم رعایت اصول معماری و استفاده از سازه های نا مناسب و چیدمان نا صحیح چه میزان خسارات و زیانهائی رابه اموال دولتی و ملی  وارد نموده است که شاید جبران آن تا سالها امکان پذیر نباشد.

            از این جهت است که می باید ضوابط متقن و مدون و تسهل کننده ای با ضمانت های اجرائی قانونی و محکم تهیه و تنظیم و توسط سازمانهای صنفی با فراگیری محیطی در سطح استان بمورد اجرا گذارده شود.

             تلاش ایران برای پیوستن به بازارهای دیگر کشورها و پیمان تجارت جهانی هم چنین ضرورت ها و نیازهای پیش گفته و آتی الذکر لزوم نوسازی ؛ ساماندهی و انتظام بخشیدن و تجهیز امکانات و ناوگانهای موجود در انبارها و سردخانه ها و استاندارد نمودن اینگونه محیط ها را دو چندان می نماید..

            اوضاع و احوال تهران و توابع آن بعنوان یک استان بزرگ که همواره از حاشیه نشینی ها در رنج است موجب گردیده تا کسب و پیشه هم از این ناهنجاری اجتماعی در امان نباشد و بی انضباطی حاصل از حاشیه نشینی به این صنف نیز سرایت کند. بدلیل در منظر قرار گرفتن انبارها و سردخانه های مستقر در محدوده مرکزی شهر تهران و شهرستانهای تابعه و اعمال مقررات و ضوابط در مورد آنان جاذبه ایجاد و احداث و تغییر کاربری مکانهای متفرقه بعنوان انباردر حاشیه شهرها بصورت چشمگیری در حال تزاید است بگونه ای که آمارنشان میدهد؛ در شهر تهران در قبال ۲۸۵ واحد صنفی دارای پروانه کسب قریب به ۴۴۵ واحد فاقد پروانه مورد شناسائی قرار گرفته است. هرچند فاکتورهای گوناگونی را معلول این مهاجرت میتوان برشمرد لیکن آنچه مهم و قابل توجه است؛ تجری متصدیان اینگونه واحد ها به قانون و نظامات صنفی است که در هر حال ضوابط و مقررات را به چالش می کشاند.

نگهداری کالاهای قاچاق ؛ عدم رعایت نرخ ها و تعرفه ها ؛ عدم رعایت اصول ابتدائی و اولیه ایمنی و حفاظتی ؛ عدم رعایت بدوی موازین و اصول کسب و پیشه و اخلاقیات و امانت داری؛ اقدام به تخلفات عدیده وفعالیت های ناسالم و مخفی اقتصادی از زمره معدود اقدامات ناصوابی است که توسط بعضی از متصدیان واحدهای فاقد پروانه به ظهور میرسد. ازهمه مهمتر امکان هیچگونه نظارت و دخالتی از ناحیه سازمانهای صنفی بدلیل نامشخص بودن فعالیت ها و مخفی کاری آنان میسور نمی باشدو همواره از دید عیون نظام صنفی بدور هستند.

علیهذا شمه ای از معضلات و مشکلات و نابسامانیهای این صنف معروض میگردد تا با تذکر و یاد آوری این نکته که در هر حال موقعیت و موفقیت بسیاری از تلاشها ی این اتحادیه در گرو مشارکت موثر و یکپارچه تمامی واحدهای مستقر در محدوده تهران بزرگ خواهد بود که تحقق اهداف اصلی ؛ درطرح های کوتاه مدت میسر میگردد

اهداف اصلی طرح:

۱-    ساماندهی و قانونمند نمودن کلیه واحدهای فاقد پروانه کسب

۲-    شناسائی و انتظام اینگونه واحدها و تلاش در جلوگیری از ایجاد آنها و تغییر شغل بی رویه سایرواحدها

۳-    ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی مقررات و ضوابط نگهداری کالاها

۴-    تقسیم بندی انبارها از لحاظ نوع کالا ؛ مساحت؛ امکانات و تاسیسات و….

۵-    ایمن سازی محیطی انبارها در مقابل حوداث طبیعی و غیر مترقبه

۶-    آموزش کارکنان و متصدیان از منظر رعایت اصول و مقررات نظام صنفی – ایمنی – حفاظتی و بهداشتی و غیروه

۷-    استاندارد نمودن سردخانه ها و مراکز نگهداری مواد غذائی و فاسد شدنی و کالاهای خاص

۸-    الگو سازی انبارها و سراها و سردخانه ها متناسب با نیازها واقعی جامعه و تجارت جهانی

۹-    انتظام در پراکندگی و استقرار واحدها بنا بر نیاز مناطق مختلف بمنظور دسترسی ساده تر و روان سازی توزیع کالاها

۱۰-صدور شناسنامه شغلی و محیطی و امکاناتی واحدها

۱۱-تجهیز انبارها به رایانه و اتصال به شبکه سراسری

۱۲-امکان ایجاد بستر های لازم بمنظور نظارت بر رفتارها واعمال مقررات  ونرخ ها وسیله واحدها

۱۳-سامان بخشیدن به امکانات و نوسازی تجهیزات و وسائط نقلیه مورد نیاز و استفاده در انبارها

۱۴-تعمیم رعایت ضوابط بهداشت محیط و کارکنان به کلیه واحدها

۱۵-همکاری تنگاتنگ با سازمان آتش نشانی ؛ اداره بهداشت؛ سازمان بازرسی و نظارت بر نرخ کالا و خدمات ؛ وزارت بازرگانی وستاد مبارزه با قاچاق کالا و دیگر نهادها و سازمانها

۱۶-جمع آوری اطلاعات و آمار مورد لزوم جهت رفع نیازمتدیهای جامعه

۱۷-هماهنگی و جمع آوری اطلاعات و آمار موجودی کالاها برای مبارزه با بحرانها ی جامعه

متذکر میگردد . در شهر تهران در حال حاضر بالغ بر ۳۷۵ واحد دارای پروانه کسب در قبال فعالیت حدود  ۴۴۵واحد فاقد پروانه کسب وجود دارد این امر در تمامی شهرستانهای تابعه نیز صادق و در بعضی موارد نیز شدید تر است. خوشبختانه با اقدامات و تلاشهای مجدانه اتحادیه غالب واحدها فعال در سطح شهر تهران مورد شناسائی قرار و در حال ساماندهی میباشند لیکن آنچه دراین خصوص حائز اهمیت است و می تواند مبنای کار و شروع آاغازین طرح های بعدی قرار گیرد؛ اقدامی یکسان و اتخاذ شیوه های متحد برای تمامی واحدها مستقر در محدوده تهران بزرگ  میباشد . درشرایط حاضر که به همت مسئولان محترم وزارت بازرگانی قانون نظام صنفی و آئین نامه های آن به تصویب  و ابزار فعالیت ها قانونی مهیا گردیده است  و ضمانت اجرائی برخورد با متجریان به قانون نیز بنا بر ماده ۲۷ و ۸۱ فراهم است؛ زمان مناسب و مفیدی برای مقید نمودن کلیه واحدها به تبعیت از قانون میباشد؛ لذا کسب موفقیت و فائق آمدن بر این مهم نیاز به وحدت رویه و اقدام توسط سازمانی قدرتمند ؛ سازمان یافته ؛ منسجم  و فراگیر دارد تا بتواند بر مشکلات پیش گفته مستولی گردد.

در شرایط حاضر بدلیل نامتوازن بودن تصمیمات ؛ نا هماهنگی مراکز مسئول و ناهنجاریهای ناشی از فعالیت واحدهای فاقد ضابط موجب بی نظمی و نابسامانی در نحوه نگهداری کالاها و امانات گردیده است بگونه ای که چیدمان اقلام در واحدها بصورت سلیقه ای و فارغ از اصول علمی انجام میپذیرد از جمله اهداف طرح میتواند در غالب ساماندهی و بهینه سازی و تقسیم بندی انبارها بر مبنانی اصولی و استانداردهای قابل قبول و اصول متعارف واقع شود. مبحث ایمن سازی و تفکیک انبارها می باید متکی بر اصول و آئین نامه خاص که مبین رفتارهای اقتصادی سالم باشد و تمامی نیازها و خواسته های تجارت داخلی و بازرگانی خارجی را پاسخگو باشد قرار گیرد بنابراین تحقق این خواسته الزاما ایجاد و تاسیس اتحادیه استانی را طلب می نماید

در مقوله نگهداری صحیح امانت و صیانت از سرمایه های ملی و الزام افراد به رعایت آن هم چنین ضرورت بکار گیری ابزارهای پیشرفته و نوین همگام با علم و تکنولوژی؛ وجود اتحادیه استانی مقتدر ضرورت دارد.

در راستای مبازره با قاچاق کالا که در زمان حاضر بعنوان معضلی برای تولید و اقتصاد کشور است ووجه همت مسئولان در انهدام فعالیت شبکه های مافیایی جهانی آن در کشورمان قرار گرفته است و با عنایت به قرار گرفتن انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا بعنوان اولین سنگر؛ نقش وجود و همکاری اتحادیه استانی ضرور ت پیدا میکند

جلوگیری و پیشگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و آتش سوزیها و دیگر خسارات وارده ناشی از عدم رعایت موازین ایمنی و حفاظتی که همه ساله خسارات جبران ناپذیری را بر سرمایه های کشور وارد می نماید  نیازمند تهیه و تدوین و اجرای ضوابطی مدون و فراگیر آنهم توسط سازمانی واحد میباشد.

فراهم نمودن امکانات و ایجاد تسهیلات و نوسازی ابزار و لوازم کار و وسائط نقلیه انبارها بصورت انفرادی و یا در محدوده شهرستان پاسخگوی خواست جامعه نیست و در بعضی از موارد غیر ممکن می نماید؛ لیکن سازمانی استانی میتواند با تجمیع امکانات  و جمع آوری نیازها در مرتفع نمودن آن هم اقدام موثر مبذول دارد

ایجاد بسترها همکاری و هماهنگ سازیها؛تدوین دستورالعمل های واحد؛ نظارت های یکسان؛ تعیین نرخ های مناسب و معقول؛ جلوگیری از فعالیت ناسالم اقتصادی و نظارت بر فعالیت تمامی اعضای در سطح استان از عهده اتحادیه استانی ساخته است.

امید ضمن توجه مسئولان امر به  اهمیت امکاناتی را فراهم نمایند تا با همکاری و هماهنگی در رفع مشکلی از مشکلات مبتلا به نظام اقتصادی گامی با اهمیت بر داشته شود./

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 68
بازگشت به بالا