فصل ششم Reviewed by Momizat on . فصل ششم – کمیسیون نظارت *ماده۴۸ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای فصل ششم – کمیسیون نظارت *ماده۴۸ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » قوانین صنفی » قانون نظام صنفی » فصل ششم

فصل ششم

فصل ششم – کمیسیون نظارت

*ماده۴۸ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

۲ـ امور مالیاتی

۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴ـ تعزیرات حکومتی

۵ ـ نیروی انتظامی

۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی

۷ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان

۸ ـ بسیج اصناف

۹ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

۱۰ـ اتاق تعاون استان

۱۱ـ رئیس شورای اسلامی استان

۱۲ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان

۱۳ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

۲ـ امور مالیاتی

۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴ـ تعزیرات حکومتی

۵ ـ نیروی انتظامی

۶ ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

۷ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

۸ ـ اتاق تعاون شهرستان

۹ـ بسیج اصناف

۱۰ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان

۱۱ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار

۱۲ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان.(قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)

*تبصره ۱- جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

*تبصره۲- کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذیصلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بودن داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد

*تبصره۳ـ  کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد. (قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)

*ماده ۴۹- وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

الف ـ تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان ((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. (قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور)

ب- نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاقهای اصناف

 ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.

 د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف و تصویب آنها.

 هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

 تبصره ۱– کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیئت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.

 تبصره ۲– کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیئت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.

ماده ۵۰- مسئوولیت ایجاد هماهنگی و همکاری های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاقهای اصناف استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

*ماده۵۱ ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند. ((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

ماده۵۲ ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.

*تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند. ((قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور))

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 68
بازگشت به بالا