آیین نامه ها Reviewed by Momizat on . آيين نامه اجرايي ماده 78 قانون نظام صنفي موضوع : اتحاديه هاي صادراتي اصناف78 آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي موضوع : وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور4 آيين نامه اجرايي ماده 78 قانون نظام صنفي موضوع : اتحاديه هاي صادراتي اصناف78 آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي موضوع : وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور4 Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » آیین نامه ها » آیین نامه ها

آیین نامه ها

آیین نامه اجرایی ماده ۷۸ قانون نظام صنفی موضوع : اتحادیه های صادراتی اصناف۷۸

آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی موضوع : وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور۴۵

آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی موضوع : انتخابات هیأت رییسه شورای اصناف کشور

آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲قانون نظام صنفی موضوع : انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی

آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی موضوع : صدور پروانه کسب در شهر ها و روستاها

آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نظام صنفی موضوع : تعطیل موقت واحدهای صنفی

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون نظام صنفی موضوع :انواع مشاغل تخصصی و فنی

آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی موضوع : انتخابات هیات رییسه مجامع امورصنفی

آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون نظام صنفی موضوع : شیوه اداره شورای اصناف کشور

آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون نظام صنفی موضوع : تشکیل کمیسیونهای اتحادیه های صنفی

آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون نظام صنفی موضوع : منابع مالی شورای اصناف کشور

آیین نامه اجرایی ماده ۷۰ قانون نظام صنفی موضوع : فروش فوق العاده و اقساطی

آیین نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی موضوع : درآمدهای اتحادیه های صنفی

آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی استفاده از صندوق مکانیزه فروش

آیین نامه اجرایی ماده ۸۴ قانون نظام صنفی موضوع: حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی

آیین نامه اجرایی ماده ۷۵ قانون نظام صنفی موضوع: حقوق هیأت رییسه مجامع امور صنفی و هیأت مدیره اتحادیه ها

آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون نظام صنفی موضوع: شرح وظایف و تشکیلات اداری و امور مالی دبیرخانه هیأت عالی نظارت

آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون نظام صنفی موضوع: ضوابط صدور پروانه کسب جهت جانبازان، آزادگان و خانواده شهداء

آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی موضوع: طرز تشکیل جلسات و وظایف هیأت رییسه مجمع امور صنفی

آیین نامه اجرایی ماده ۸۶ قانون نظام صنفی موضوع: نحوه فعالیت و نظارت بر فروشکاه­های بزرگ چندمنظوره یا زنجیره ای

آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی موضوع: نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه­ها و مجامع امور صنفی و شورای اصناف

آیین نامه اجرایی تبصره بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی موضوع: وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد

 

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 68
بازگشت به بالا