شما اینجا هستید:خانه » آیین نامه ها

آیین نامه ها

آيين نامه اجرايي ماده 78 قانون نظام صنفي موضوع : اتحاديه هاي صادراتي اصناف78 آيين نامه اجرايي ماده 45 قانون نظام صنفي موضوع : وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور45 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 43 قانون نظام صنفي موضوع : انتخابات هيأت رييسه شوراي اصناف كشور آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22قانون نظام صنفي موضوع : انتخابات هيئت مديره اتحاديه هاي صنفي آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي موضوع : صدور ...

ادامه مطلب

آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 137974/ت48057هـ تاريخ: 12/07/1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت کشور وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- وزارت نيرو هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند "ب" ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران –مصوب 1389- آئين نامه اجرايي بند (ب) ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آئين نامه اجرايي بند "ب" ...

ادامه مطلب
بازگشت به بالا