شما اینجا هستید:خانه » قوانین صنفی » قانون نظام صنفی

فصل نهم

فصل نهم – سایر مقررات *ماده75-  اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند. ‌تبصره ـ اعضای موضوع ...

ادامه مطلب

فصل هشتم

فصل هشتم – تخلفات و جریمه ها *ماده 57- گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: *متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا ...

ادامه مطلب

فصل هفتم

فصل هفتم- هیئت عالی نظارت *ماده۵۳ ـ هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ‌الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت) ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ ـ وزیر کشور ‌ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌ث ـ وزیر دادگستری ‌ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ها خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ...

ادامه مطلب

فصل ششم

فصل ششم – کمیسیون نظارت *ماده۴۸ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود: الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: ۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون) ۲ـ امور مالیاتی ۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۴ـ تعزیرات حکومتی ۵ ـ نیروی انتظامی ۶ ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی ۷ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان ۸ ...

ادامه مطلب

فصل پنجم

فصل پنجم – اتاق‌اصناف‌ایران *ماده۱ـ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور: از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «اتاق اصناف مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.(قانون  اصلاح قانون نظام صنفی کشور) *ماده۴۱ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم ‌گیری و مدیریت ...

ادامه مطلب

فصل چهارم

 فصل چهارم – اتاق اصناف *قانون  اصلاح قانون نظام صنفی کشور؛ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «اتاق اصناف مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.(قانون  اصلاح قانون نظام صنفی کشور)   ماده۳۲ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است. .(قانو ...

ادامه مطلب

فصل سوم

 فصل سوم – اتحادیه ها ماده 21- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند. *تبصره۱ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد. *اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط  اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظار ...

ادامه مطلب

فصل دوم

فصل دوم- فرد صنفی ماده 12- افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی با اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. *تبصره1- حذف شد. .(قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور) تبصره 2- کلیه دستگاههایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. ...

ادامه مطلب

فصل اول

فصل اول –تعاریف ماده1 – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می کند. ماده 2- فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آو ...

ادامه مطلب
بازگشت به بالا